Śledź nas:

Podsumowanie spotkania rodziców 15.09.2022

Podsumowanie ustaleń ze spotkania:

a) Zgłoszenie do klubu GAS Olivia – każde dziecko, które chce grać w rozgrywkach w ramach Klubu GAS Olivia musi być zgłoszone do Klubu, aby zapisać się do klubu trzeba przesłać wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy do dnia 19.09.2022 roku,

b) Wniosek o licencję i zobowiązanie – do pobrania, wypełnienia i dostarczenia do 19.09.2022 roku (jeżeli jeszcze ktoś tego nie zrobił), do zgłoszenia dziecka do rozgrywek potrzebne są ważne badania lekarskie,

c) Składka członkowska w Klubie GAS OLIVIA to 100 zł, w ramach opłacania składki i bycia członkiem klubu w cenie zajęcia na lodzie x 1 w tygodniu (z wyjątkiem zaplanowanych i organizowanych imprez w HSW Olivia), brak obecności na zajęciach nie zmniejsza składki, składka jest stała,

d) Składka członkowska płatna w okresie wrzesień – kwiecień,

e) Rozgrywki Żak młodszy – rodzice opłacają składkę 250 zł za rozgrywki – do późniejszego rozliczenia,

f) Rozgrywki Mini-Hokej – informacja o kosztach rozgrywek w danym weekendzie będzie przesyłana do rodziców zawodników na tydzień przed weekendem rozgrywania turnieju,

g) Zajęcia dodatkowe 20 zł za udział w zajęciach – stickhandling w poniedziałki 15:30-16:30 w środy 15:45-16:45 oraz zajęcia kształtujące motorykę z elementami piłki nożnej w poniedziałki i środy 17:00-18:00. Wszystkie treningi odbywają się na obiektach SP 35. Zajęcia ruszają 19.09.2022 roku. Na zajęcia stickhandlingu wymagane jest kij do hokeja na lodzie i rękawice. Zgłoszenie dziecka powinno nastąpić poprzez stronę gasolivia.com w zakładce Gas Olivia (informujemy, że dzieci mogą być odbierane ze świetlicy przez trenerów po wcześniejszej informacji od rodziców),

h) Koszulki i getry na mecze – koszt 220zł. Na wypełnionym formularzu rozgrywek prosimy podać wzrost dziecka oraz numer koszulki do 19.09.2022 roku (w razie powtarzania się numeru, będziemy się kontaktować). Koszt pokrywa rodzic dodatkowo poza składką,

i) Przypominamy, że drużyna Żaka Młodszego została zgłoszona do Turnieju Niepodległości (eliminacje) w Łodzi 22-23.10.2022 roku.

j) Przypominamy, że do rozgrywek klub zgłosił Żaka Młodszego (roczniki 2012-2013) oraz 2 drużyny Mini-Hokeja (2013-2016)

k) Informujemy również, że prowadzone są rozmowy na temat rozgrywek Mikrusów (zgłosiły się 4 drużyny w tym nasz klub).

NAJNOWSZE Wiadomości