Śledź nas:

Nasz Klub

gdańska akademia sportowa

olivia

to nowa inicjatywa o charakterze prawnym. Założycielami i jednocześnie fundatorami są Josef Vitek oraz Krzysztof Lehmann. Stanowią oni jednocześnie Zarząd Fundacji, który kieruje jej działalnością i reprezentuje fundację na zewnątrz. W dniu 31 maja 2022 roku została powołana Rada Programowa Fundacji. Przewodniczącą została wybrana Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Sportowymi w Gdańsku Pani Małgorzata Skwira. Rada Programowa stanowi ciało doradcze Fundacji.

dlaczego GAS olivia

0 +
Zawodników

Po wycofaniu się gdańskich drużyn ekstra ligowych z najwyższej klasy rozgrywkowej w hokeju na lodzie w Polsce, jako pasjonaci chcemy zadbać o rozwój i upowszechnianie tej dyscypliny wśród dzieci w województwie pomorskim i nie tylko. 

Obok ośrodków sportowych w Gdyni, Malborku i Elblągu chcemy stworzyć silny ośrodek zajmujący się promocją i rekrutacją dzieci do uprawiania hokeja na lodzie oraz hokeja na rolkach.

Zadaniem naszego klubu jest popularyzacja sportu i aktywności ruchowej jako sposobu na życie:

upowszechnianie hokeja na lodzie w województwie pomorskim poprzez prowadzenie zajęć specjalistycznych i ogólnorozwojowych jako innowacyjnych form spędzania wolnego czasu

organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych upowszechniających hokej na lodzie i mini-hokej

stworzenie dzieciom szans na rozwój swoich sportowych talentów i umiejętności w zakresie dyscypliny hokeja na lodzie i mini-hokeja

promowanie zdrowego trybu życia w tym zdrowego odżywiania, hartowania i szacunku dla swojego organizmu

promowanie sportu jako sposobu na życie - miejsce samorealizacji dla dzieci

uczenie kompetencji współpracy zespołowej od najmłodszych lat, propagowanie równego traktowania dziewczynek i chłopców

uczenie właściwego podejścia do pokonywania trudności

dbałość o relacje rówieśnicze

rodzinne spędzanie czasu podczas turniejów i zawodów poprzez kulturalny i sportowy doping

pielęgnowanie zasady "fair play" oraz zdrowej, sportowej rywalizacji, propagowanie właściwych postaw społecznych

integracja rówieśników pochodzących z różnych miast Polski

poznawanie historii i ciekawych miejsc w tych miastach, w których będą odbywać się zawody

zarząd fundacji GAS OLIVIA

krzysztof lehmann

prezes

josef vitek

wiceprezes

rada programowa GAS OLIVIA

Przewodnicząca

natalia dawidziuk - świackiewicz

członek

Leszek szczepkowski

członek

artur lehmann

członek

robert willich

członek

krzysztof szot

członek

robert błażowski

członek