GAS Olivia uczestniczy w Programie Profilaktyki Uzależnień  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Umowa została podpisana z Gminą Miasta Gdańsk do 30 listopada 2023 roku. Zadaniem Fundacji uczestniczącej w programie jest również upowszechnianie hokeja na lodzie.